Jsem Zuzana Bajzik, váš externí obchodní stratég.

Se Zuzanou jsem konzultoval zadefinování a segmentaci profilu klienta pro účely lepšího zacílení služeb. Pomohla mi zorientovat se v dostupných marketingových nástrojích a poskytla mi cennou zpětnou vazbu při tvorbě webu. Spolupráce s ní probíhala bez problémů, jedná na rovinu a dodržuje slíbené termíny. Je nadšená do toho co dělá, což se pozitivně odráží na jejím přístupu a na komunikaci.

Lukáš P., advokát, Pelcman law

„Zuzana u nás zoptimalizovala a nastavila obchodní procesy. Provedla analýzu a vyhodnocení našich zakázek, na základě výstupů posléze určila obchodní strategii, které se držíme dodnes.

Byla analytická, důsledná a během pravidelných schůzek vždy připravená. Domluvený rozsah spolupráce dokončila v termínu.”

Pavel I., ředitel FOXHAUS

„Zuzana u nás pracovala jako obchodní ředitelka. Vytvořila obchodní plán, měla v péči VIP klienty a celý obchodní tým. Podařilo se jí splnit všechny plány i tím, že získala novou klientelu. Je samostatná, pečlivá a cílevědomá. Vím, že v obchodní činnosti bude přínosem pro většinu firem.“

Viktor J., ředitel Procentrum Design

„I can confidently say that Zuzana is one of the most talented and hardworking individuals I have had the pleasure of working with. She is always looking for ways to exceed expectations and consistently demonstrates a deep understanding of clients‘ needs.

Zuzana has consistently delivered top-notch results and has exceeded performance targets consistently. Her proactive approach has led to impressive revenue growth and client retention rates.“

Sandro L., Ex-Head of Bussiness Development at Biano